บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้ความสำคัญกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอสอบถามความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการติดต่อนำเสนอสินค้า และบริการ รวมถึงแจ้งข่าวสาร ในการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พัฒนาโดย บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัทในเครือ *